Paide Linnameeskond kuulutas välja konkursi tegevust alustavale jalgpalliakadeemiale juhi ning noortetöö metoodilise juhi leidmiseks, kelle töö eesmärgiks on akadeemia ning noortesüsteemi üldise tegevuse, metoodika ja arengu juhtimine vastavalt klubi visioonile ja eesmärkidele.

Klubi koduleheküljelt www.paidelinnameeskond.ee/head-of-paide-football-academy leiab nii eesti- kui ingliskeelse töökirjelduse. Kandidaatidel on aega oma CV ja kaaskirja esitamiseks 31. maini.

Paide Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on koostöös Järvamaa Kutsehariduskesksusega septembris alustava jalgpalliakadeemia vastu huvi väga suur ning tugeva spetsialisti organisatsiooni toomine asjade loogiline käik.

“Oleme klubina tegemas järgmist ja väga olulist sammu. Kuna meie sportlik eesmärk on kasvatada tulevasi tippmängijaid, peame oma fookuse selgelt seadma metoodilisele tarkusele. Selleks otsime metoodilist juhti Paide Linnameeskonna noortesüsteemi ja akadeemiasse, kes suudab juhtida sportlikke protsesse ning omab kogemust, selget käekirja ja nägemust metoodika elluviimisel ja rakendamisel,” lausus Kams.

THE SEARCH FOR HEAD OF PAIDE LINNAMEESKOND ACADEMY

Paide Linnameeskond has announced a selection process to find a head of football academy and youth work methodology, whose aim is to oversee the overall activities, methodology, and development of the academy and youth system in accordance with the club’s vision and goals.

The job description in both Estonian and English can be found on the club’s website www.paidelinnameeskond.ee/head-of-paide-football-academy. Candidates have until May 31st to submit their CV and cover letter.

According to club’s sports director Gert Kams, there is a great deal of interest in the football academy, which will begin in September in collaboration with Järvamaa Kutsehariduskeskus (Järva County Vocational Training Centre), and bringing in a strong specialist is the logical next step.

“As a club, we are taking the next and very important step. Since our goal is to develop future top players, we must clearly focus on methodical wisdom,” said Kams.

“We are looking for a methodological supervisor for Paide Linnameeskond’s youth system and academy who can oversee sports processes and has experience, a clear style, and vision for implementing and applying methodology,” he added.