Eesti Jalgpalli Liidu (EJL), UEFA ja Premium liiga klubide koostöös alustati 2019 aastal projekti, mille käigus loodi klubidesse kogukonnajuhi ametikoht. Projekti eesmärk on kasvatada pealtvaatajate arvu klubi mängudel. Seda läbi järjepideva ja läbimõeldud suhtluse kogukonnaga (klubis treenivad lapsed, lapsevanemad, spordihuvilised, piirkonnas elavad inimesed ja tegutsevad koolid, asutused ja organisatsioonid). Tööd alustab kogukonnajuht Paide Linnameeskonna klubis alates esimesel võimalusel.

Töö kirjeldus:

 • Kogukonnajuht tutvustab oma klubi identiteeti, väärtusi ning loob, arendab ja hoiab suhteid -kogukonnaliikmete ja piirkonnas tegutsevate koolide, organisatsioonide ja asutustega.
 • Kogukonnajuhi töö eesmärk on siduda klubi igakülgselt kogukonnaga.
 • Kogukonnajuhi töö põhifookus on Paide Linnameeskonna pealtvaatajate arvu kasvatamine läbi sihipärase ja pideva kogukonnatöö.
 • Edukas kandidaat on loov ja kirglik jalgpallihuviline, keda motiveerib töötamine s spordivaldkonnas. Eelise annab leidlikkus saavutada piiratud võimalustega saavutatakse parim tulemus. Kogukonnajuht lähtub oma töös läbimõeldud tegevuskavast ning selle edukast elluviimisest.

Kogukonnajuhi peamised ülesanded on:

 • pealtvaatajate arvu kasvatamine klubi mängudel läbi kogukonnatöö;
 • kontaktide loomine ja pidev suhtlus kohaliku kogukonnaga (koolid, lasteaiad, haridusasutused, ettevõtted, organisatsoonid jt);
 • kvaliteetse mängupäeva kogemuse väljatöötamine ja elluviimine klubi mängudel;
 • Klubi identiteedi ja positsiooni tugevdamine piirkonnas;
 • progressi jälgimine, analüüsimine ja raportite esitamine klubile, Eesti Jalgpalli Liidule ja UEFA-le;

Kogukonnajuhil peab olema:

 • väga hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja läbirääkimisoskus;
 • oskused ja teadmised erinevatest sotsiaalmeedia platvormidest (Facebook, Instagram, Youtube jt);
 • andmete töötlemise- ja analüüsimiseoskused;
 • väga hea arvuti kasutamise oskus (Excel, Word, Powerpoint jt);
 • valmidus ja oskused meeskonnatööks;
 • väga hea ajaplaneerimise oskus;
 • väga hea eesti, vene ja inglise keele oskus nii kõnes kui ka kirjas;

Kasuks tuleb:

 • juhiloa ja isikliku sõiduauto olemasolu;

Klubi pakub:

 • huvitavat, mitmekülgset, paindlikku, eneseteostust ja väljakutseid pakkuvat tööd;
 • ainulaadset võimalust enesearendamiseks Eesti tippklubis;
 • võimalust oma tööaega planeerida;
 • võimalust saada tööalast koolitust ja toetust valdkonna tippspetsialistidelt Euroopas.

Kõikidel soovijatel palume saata inglisekeelne CV ja lühike kaaskiri (mitte rohkem kui 200 sõna) hiljemalt 19.10.2020 e-postile: evely@jalgpall.ee märksõnaga: PAIDE LM