TAUST
Aasta lõpus viis Eesti Jalgpalli liit läbi küsitluse, et saada tagasisidet Premium Liiga kohta ning konkreetsete klubide kodumängude korraldamise osas.

Neid, kes identifitseerisid end kui Paide Linnameeskonna poolehoidjana oli 96. Küsitluses oli ca 50 küsimust ning alljärgnevalt teeme väikse kokkuvõtte vastustest

KES ON PAIDE FÄNN?
Küsitlusele vastas 64 meest ja 32 naist.

Vanuse osas jagunesid vastajad üpris võrdselt. Nii oli 11-15 aastaseid 21, 16-22 aastaseid 20, 31-40 ja 41-50 aastaseid mõlemaid 19 ning 23-30 ja 51+ aastaseid mõlemaid 9. Keskmine vanus 31 aastat.

Vastanutest vaid üks ei pidanud eesti keelt oma emakeeleks.

KELLEGA, KUI TIHTI JA KUI KAUGELT MÄNGUL KÄIB?
Mängul käiakse üldjuhul kas perega (45 vastanut) või sõpradega (39 vastanut). On ka neid, kes käivad mängul üksinda (9) ja 3 vastanut eelmisel aastal meie mängudele ei jõudnud.

Vähemalt 11 kodumängul käis 37 vastajat,  neist kõikidele mängudele jõudis koguni 14 fänni. Suurem osa fännidest jõudis 6-10 kodumängule (29 vastanut).1-2 mängule jõudis vaid 9 vastanut. Keskmiselt jõudsid vastajad 9,6 mängule ehk pooltele kodumängudele, mis on väga hea tulemus.

Paide Linnameeskonna enamus fänne elavad Järvamaal (2-5 km kaugusel 21, 11.20 km kaugusel 17 ja 21-50 km kaugusel 16 vastanud) ning kaugemal kui 50km elab 25 vastanut. Maakonnas on keskmine fänni kaugus 14 km staadionist, mis tähendab, et Paide Linnameeskond on ikka kogu Järvamaa meeskond ja rohkemgi veel.

KUST SAADAKSE INFOT MÄNGUDE KOHTA?
Enamus fänne saavad infot kodumängude kohta Facebookist ja mujalt sotsiaalmeediast (61 vastanut). Vähem kasutatakse info saamiseks Eesti Jalgpalli Liidu kodulehte ( 13 vastanut) ning Paide Linnameeskonna kodulehte (8 vastanut).

MIDA SAAKS PARANDADA?
Küsimusele, et mis paneks Sind veelgi rohkem kodumänge külastama, vastati erinevalt, kuid kõige rohkem oli põhjuseks infrastruktuuri parendamine (26 vastanut). 23 vastajat arvasid, et mängude algusaeg võiks parem olla. Rohkem melu soovis 21 vastanut. Parem vastane tooks staadionile 12 vastanut ning 9 vastajat arvas, et võiks rohkem tegevusi oli erinevatele sihtgruppidele.

Mida kindlasti peaks kodumängudel parandama. Vastus lihtsate killast. Koguni 69 vastajat arvasid, et kõige olulisem on tribüünile katus peale ehitada, et mängu emotsioon ei sõltuks ilmast. Ülejäänud mured kahvatuvad selle kõrval. Nii staadioni heakorra, toitlustuse kui ka tegevuste osas tundsid muret 5 inimest. Teised mured olid veelgi pisemad.

MIS HINDE PANETE?
Järgnevat ülevaade meie poolehoidjate hinnangutest, kus hindeid sai panna vahemikus 1-5, kus 1 on kõige kehvem ja 5 kõige parem hinne. Tegemist on seotud küsimustega, kus hinnatakse nii teema olulisust kui ka konkreetset olukorda Paides.

Kui tähtis on sinu jaoks staadioni heakord mängudel? 4,53

Palun hinda staadioni heakorda oma lemmikklubi kodumängudel. 4,19

Kui tähtis on sinu jaoks teadustuse kvaliteet (arusaadavus, kuuldavus) mängudel? 4,45

Palun hinda teadustuse kvaliteeti oma lemmikklubi kodumängudel. 4,31

Kui tähtis on sinu jaoks mängu ümber loodud lisaväärtus ja tegevused? 4,01

Kas oled rahul lisaväärtuse ja tegevustega, mis sinu lemmikklubi oma kodumängule on loonud? 4,40

Kui suurt melu tunned oma lemmikklubi kodumängul? 4,11

Kui tähtis on sinu jaoks toitlustus ja selle kvaliteet mängudel?  3,71

Palun hinda toitlustuse kvaliteeti oma lemmikklubi kodumängudel. 4,14

Kui tähtis on sinu jaoks turvalisus mängudel? 4,49

Palun hinda turvalisust oma lemmikklubi kodumängudel. 4,60

Kui tähtis on sinu jaoks mängukava olemasolu mängudel? 3,68

Palun hinda mängukava ja selle sisulist poolt oma lemmikklubi kodumängudel. 4,41

Kas tunned ennast mängudel koduselt? 4,73

KOKKUVÕTTES- KES ON KESKMINE PAIDE FÄNN?
Tuleb välja, et keskmine Paide poolehoidja on 31 aastane eesti keelt rääkiv mees, kes elab staadionist 14 km kaugusel. Ta käib mängul enamasti kas pere või sõpradega. Ta käis eelmisel aastal vähemalt pooltel Paide kodumängudel ning infot mängude kohta saab ta põhiliselt Facebookist. Oluliseks peab ta infrastruktuuri parandamist, kuid üldiselt on kõik hästi, sest kõik hinded on üle 4 ning kodumängudel tunneb ta ennast vägagi koduselt.

TÄNUSÕNAD
Suur aitäh kõikidele, kes võtsid vaevaks tagasisidet anda. See on väga oluline info meie jaoks. Igasugune tagasiside on väga oluline ning seda ei pea andma ainult küsitluste käigus, vaid head mõtted, tähelepanekud ja ka kriitika on alati teretulnud. Kirjutage ja helistage julgelt.

Kokkuvõtte koostas
Arto Saar
kogukonnajuht