Exmet Ülejõe Karikas 2022 / Exmet Ülejõe Cup 2022

English below.

Augustikuus peetakse Paides Ülejõe treeningkeskuse staadionil laste jalgpalliturniir, esimene Exmet Ülejõe Karikas. Kahel päeval mängivad 2012., 2013., 2014. ja 2015. aastal sündinud lapsed headel muruväljakutel alagrupiformaadis välja võidukarikad ja medalid. Eriauhinnad paneb lastele välja turniiri peatoetaja Exmet. Turniir on suurepärane võimalus anda oma klubi väiksematele lastele võistluskogemust pingevabas keskkonnas ning valmistuda sügiseseks hooajaks ja kooliaasta alguseks.

Registreerimine on avatud ning kestab kuni 1. augustini. Kõigil klubidel on lubatud välja panna rohkem kui üks võistkond vanuseklassi kohta: sellisel juhul kehtib alates teisest võistkonnast vanuseklassis osalustasu soodustus -25% võistkonna kohta.

Registreerimiseks palume kasutada juureolevat online-registreerimisvormi.

Turniiri juhend

Turniir mängitakse 6.-7. augustil 2022 Paides Ülejõe staadionil. Mängitakse naturaalsel murul.

Vanuseklassid: 2012, 2013, 2014, 2015 sündinud lapsed.

Igas vanuseklassis tohib võistkonnas kasutada kuni kolme mängijat, kes on sündinud hiljem kui eelneva aasta 1. augustil.

2012 ja 2013 sündinud lapsed mängivad 7v7 formaadis (mänguaeg 1 x 22 minutit, max mängijate arv võistkonnas 15). Palli suurus nr. 3.

2014 ja 2015 sündinud lapsed mängivad 5v5 formaadis (mänguaeg 1 x 18 minutit, max mängijate arv võistkonnas 12). Palli suurus nr. 3.

Vahetused on jooksvad ja edasi-tagasi. Suluseisu ei võeta.

Mänge teenindavad EJL litsentsiga kohtunikud.

Paremusjärjestus selgitatakse alagruppides punktide üldsumma põhjal, kusjuures võit annab 3, viik 1 ja kaotus 0 punkti.

Punktisummade võrdsuse korral määravad paremusjärjestuse:

  • Omavaheliste mängude seis või
  • Oamavaheliste mängude väravate vahe või
  • Üldine väravate vahe või
  • Suurem löödud väravate arv või
  • Kolme lööjaga penaltiseeria

Kolme parimat võistkonda autasustatakse karikate, medalite ja diplomitega. Eriauhinnad iga võistkonna parimale mängijale (valib võistkonna treener), turniiri parimale mängijale (valib peakohtunik / sekretariaat) ja turniiri parimale väravavahile (valib peakohtunik / sekretariaat). 2014 ja 2015 sündinute turniiril lisaks osalusmedalid ja diplomid kõigi esikolmikust välja jäänud võistkondade mängijatele.

Turniirile palume registreerida Paide Linnameeskonna kodulehel paidelinnameeskond.ee/exmetkarikas hiljemalt 1. augustil.

Osalustasu: 2012 ja 2013 sündinute turniiril on 90 eurot võistkonna kohta, 2014 ja 2015 sündinute turniiril 80 eurot võistkonna kohta. Osalustasu on võimalik maksta nii ülekandega MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond arveldusarvele kui ka kohapeal sularahas turniiripäeval.

Ülekandega maksmise info:
Saaja: MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond
a/a: EE261010220206979226
SEB Pank
Selgitus: Turniiri osalustasu, [klubi, vanuseklass]

NB! On võimalik turniiripäevaks tellida soe toit võistkonnale otse staadionile. Toitlustus- ja majutusvõimaluste kohta uuri turniiri peakorraldajalt: Marek Tiits, marek@paidelinnameeskond.ee, telefon (372) 5621 5495.

IN ENGLISH: Exmet Ülejõe Cup 2022

In August 2022 at Paide Ülejõe training grounds stadium the first children’s football tournament Exmet Ülejõe Cup will be held. Over the course of two days children born in 2012, 2013, 2014 and 2015 will have a chance to compete for the cup and medals on well cared natural grass pitches. Special prices will be given out by tournament’s main sponsor, Exmet. The tournament is a fantastic opportunity to give children a chance to gain competition experience in a non-stressful environment, also to prepare for the autumn season and a new school year.

Registration is open and will close on August 1st. Every club is allowed to participate with more than one team in every age group: in that case a 25% discount of the participation fee will be provided for every team of that club in that age group, starting from the second team.

To register your teams, we kindly ask you to use the online registration form provided on this page.

Tournament rules

Tournament will be played on August 6th and August 7th in Ülejõe stadium, Paide, Estonia. The pitches are natural grass.

Age groups: children born in 2012, 2013, 2014, 2015.

In every age group it is allowed to use up the three players that are born later than August 1st of previous year.

Children born in 2012 and 2013 will play 7v7 format (play time 1 x 22 minutes, maximum number of players in the team is 15). Ball size No.3.

Children born in 2014 and 2015 will play 5v5 format (play time 1 x 18 minutes, maximum number of players in the team is 12). Ball size No.3.

Substitutions will take place as the match goes, no play stopping. Back-and-forth substitutions are allowed.

The matches will be refereed by Estonian FA licensed match officials.

The final results will be determined in groups by most points collected. Winning a game will give 3 points, draw 1 point and loss 0 points.

In the case of equal points tie breakers will be used in following order:

  • Match result(s) between equal teams or
  • Goal difference between equal teams or
  • General goal difference or
  • Bigger number of goals scored or
  • 3-shots penalty shootout

Three best teams in every age group will be awarded cups, medals and diplomas. Special prizes will be awarded to best player of each team (the player will be selected by team’s coach), the Best Player of the Tournament (will be selected by head referee) and The Best Goalkeeper of the Tournament (will be selected by head referee). All players of teams outside the best three in 2014 and 2015 age groups will be awarded participation medals and diplomas.

The registration is open until August 1st. We kindly ask you to register your team(s) online, using the registration form provided on this page.

Participation fee can be paid via bank tansfer or in cash on the tournament day. The fee for 2012 and 2013 age groups tournament is 90 euros per team and for 2014 and 2015 age groups tournament 80 euros per team.

Bank transfer details:
Beneficiary: MTÜ Jalgpalliklubi Paide Linnameeskond
Account No.: EE261010220206979226
SEB Pank, Tornimäe 2, Tallinn, Estonia
SWIFT (BIC): EEUHEE2X
Transfer summary: Tournament fee, [club name, age group(s)]

NB! It is possible to pre-order hot lunch for your team(s) righ to the stadium, also to book accommodation with the help of main organiser of tournament: Marek Tiits, marek@paidelinnameeskond.ee, ph. (372)56215495.

Palume iga vanuseklassi võistkonnad registreerida eraldi. Aitäh!

We kindly ask you to register teams of different age groups separately. Thank you!

Klubi nimi / Club name

Riik / Country

Treeneri nimi / Coach's name

E-mail

Telefon / Phone number

Vanuseklass / Age group

Soovin tellida võistkonnale toidu / I wish to pre-order a meal for the team
Jah / YesEi / No